airpop®, piepschuim, is een zeer milieuvriendelijk materiaal. Het bestaat voor 98% uit lucht en voor 2% uit polystyreen. airpop® is een mono-materiaal. Ingezameld airpop® kan tot vele malen zonder verlies aan eigenschappen opnieuw toegepast worden in nieuwe producten. airpop® is dus bijzonder milieuvriendelijk.

Schoon airpop®-verpakkingsafval, piepschuim, kunt u rechtstreeks bij bijvoorbeeld wit- en bruingoedbedrijven inleveren, maar u kunt het ook bij de gemeentelijke milieustraten kwijt. Er zijn dus diverse kanalen om het materiaal in te zamelen. Er zijn speciale airpop® inzamelzakken beschikbaar waarin u het airpop®-verpakkingsafval kunt deponeren. Volle inzamelzakken worden aangeboden aan de airpop® verwerkende industrie, die het materiaal volledig recyclen en hergebruiken.

Binnen het Nederlandse airpop®-recyclingprogramma wordt er samengewerkt tussen de gemeenten en het bedrijfsleven. Het beloningssysteem voor gemeentelijke inzamelpunten werkt goed. Wij zien een jaarlijkse groei van de inzameling en recycling van airpop®-verpakkingsafval. Het verzamelde materiaal kan op verschillende manieren worden verwerkt en wordt hergebruikt voor nieuwe producten. Zo gaan wij op een duurzame manier om met onze hulpbronnen en draagt airpop® bij aan de circulaire economie.

Sinds 2008 maakt Stybenex, de Nederlandse brancheorganisatie van airpop® verwerkende bedrijven, zich hard voor een optimale airpop® (EPS) recycling. In lokale en nationale samenwerkingsverbanden zijn er diverse initiatieven ontwikkeld. In het recyclingprogramma voor kunststoffen, dat in 2013 is gelanceerd, is ook de recycling van airpop® engineered air opgenomen. De Nederlandse overheid ondersteunt de inzameling en het recyclingsysteem voor kunststoffen.

De basis van polystyreen is styreen, dat van aardolie wordt vervaardigd. Piepschuim wordt gemaakt door styreen te polymeriseren, een chemisch proces. Als blaasmiddel wordt pentaan gebruikt. Daarbij ontstaan talloze kleine pareltjes. Als die met waterdamp worden verwarmd, worden ze ongeveer veertig keer zo groot. De uitgezette parels worden vervolgens nog een keer opgeschuimd en tot bepaalde vormen verwerkt, bijvoorbeeld voor een fietshelm of viskist. Dit productieproces leidt uiteindelijk tot een materiaalsoort die voor 98% uit lucht en voor maar 2% uit polystyreen bestaat.

Verpakking is voornamelijk bedoeld om de inhoud te beschermen. Denk bijvoorbeeld aan levensmiddelen. In ontwikkelingslanden bederft tot wel vijftig procent van alle voedingsmiddelen door gebrek aan goede verpakking. Maar ook in geïndustrialiseerde landen belanden nog altijd veel levensmiddelen in de vuilnisbak omdat de verpakking niet goed genoeg was om de houdbaarheid te kunnen garanderen. Verpakkingen van airpop® bieden daarentegen de juiste bescherming én zorgen ervoor dat de inhoud zo lang mogelijk vers blijft. De isolatie van airpop is zo goed, dat levensmiddelen niet bederven en bacteriën buiten de deur worden gehouden.

Voor ieder product is er een bijpassende, geschikte verpakking. Als er behoefte is aan goede isolatie, bescherming of schokbestendigheid, wordt vooral gekozen voor airpop®. Geen ander materiaal biedt hiervoor dezelfde prijs-kwaliteitverhouding als airpop®.

Ook in Nederland kunnen verpakkingen en vormdelen van airpop® bij inzamelcentra en milieustations worden afgegeven. Vaak kunnen airpop®-verpakkingen ook op afspraak bij de fabrikant worden ingeleverd. De verpakkingen moeten dan wel schoon, wit en zonder zichtbaar vreemd materiaal zijn.

Gebruikte airpop®-verpakkingen kunnen op talloze manieren worden verwerkt, zodat minder waardevolle hulpbronnen nodig zijn. Verpakkingen van airpop® zijn eenvoudig om te smelten tot polystyreen, dat vervolgens weer kan worden gebruikt voor de productie van nieuwe kunststoffen.
Veel airpop®-verpakkingen krijgen na gebruik een nieuw leven als isolatiemateriaal in huizen en gebouwen. Zo gaat het energieverbruik omlaag en wordt er minder CO2 uitgestoten.
De airpop®-verpakkingen die niet geschikt zijn voor hergebruik kunnen in moderne warmtecentrales voor stadsverwarming worden gebruikt. In die vorm vervangt 1 kilo airpop® eigenlijk 1,4 liter stookolie, zodat er extra zuinig wordt omgesprongen met kostbare hulpbronnen.

Behalve voor wegwerpverpakkingen kan airpop® ook worden gebruikt voor hervulbare verpakkingen. Die worden vaak gebruikt als er grote hoeveelheden van een product vaak naar dezelfde afnemer worden vervoerd. Zo zijn thermoverpakkingen voor bijvoorbeeld warme maaltijden of medicijnen ideaal om te blijven gebruiken. Verpakkingen van airpop® zijn goed stapelbaar en behouden bij hoge vochtigheid of nattigheid hun stabiliteit en stevigheid.

Vers smaakt het best. Daarom moeten levensmiddelen tijdens het transport zo lang mogelijk worden gekoeld. Dozen van airpop zijn daarvoor uitstekend geschikt. Omdat de cellen met lucht zijn gevuld laat airpop® maar heel weinig warmte door. Zo blijft de temperatuur in een met ijs gevulde airpop®-doos urenlang laag. En vers blijft in een gesloten airpop®-doos echt vers. Die is niet alleen bijzonder hygiënisch, maar heeft ook geen invloed op de smaak. De ideale verpakking voor levensmiddelen. Voor airpop® is tweederde minder grondstof nodig dan voor ander verpakkingsmateriaal en toch heeft het deze uitstekende beschermende eigenschappen.

Omdat airpop® voor 98% uit lucht en voor 2% uit polystyreen bestaat, is het een materiaal dat met heel weinig hulpbronnen buitengewoon goede prestaties levert.
Hoe lichter een voertuig, des te minder brandstof het verbruikt. Dat geldt ook voor het vervoer van producten. airpop® is een superlicht verpakkingsmateriaal waardoor bijvoorbeeld een vrachtwagen veel minder brandstof verbruikt. Dankzij de uitstekende isolerende eigenschappen van airpop®-verpakkingen, en dan met name die voor levensmiddelen, is extra koeling overbodig. Dat scheelt energie, spaart hulpbronnen en vermindert de CO2-uitstoot. Ook bij de isolatie van verwarmingsleidingen of rolluiken zorgt airpop® voor energiebesparing, wat weer beter is voor het klimaat.