Binnen het Nederlandse airpop®-recyclingprogramma wordt er samengewerkt tussen de gemeenten en het bedrijfsleven. Het beloningssysteem voor gemeentelijke inzamelpunten werkt goed. Wij zien een jaarlijkse groei van de inzameling en recycling van airpop®-verpakkingsafval. Het verzamelde materiaal kan op verschillende manieren worden verwerkt en wordt hergebruikt voor nieuwe producten. Zo gaan wij op een duurzame manier om met onze hulpbronnen en draagt airpop® bij aan de circulaire economie.

Terug naar overzicht