Stybenex staat sinds april 1976 voor de vereniging van fabrikanten van airpop®-producten (EPS). Als brancheorganisatie behartigt Stybenex de collectieve belangen van haar leden. De belangrijkste taak van Stybenex is het stimuleren van een optimaal gebruik van airpop®, niet alleen als isolatie- en verpakkingsmateriaal, maar ook als licht ophoogmateriaal in de grond-, weg- en waterbouw. Stybenex geeft daarnaast voorlichting en initieert en participeert in studies en onderzoeken. Stybenex wil ook een vooraanstaande overlegpartner zijn met overheidsinstanties en organisaties. Haar leden zijn Nederlandse EPS-fabrikanten. Stybenex ontvangt verder subsidies van de fabrikanten van de grondstoffen voor de airpop®-fabricage.

Op internationaal niveau worden de Nederlandse fabrikanten van airpop®-verpakkingen vertegenwoordigd door EUMEPS Power Parts in Brussel. Daarnaast maken we deel uit van INEPSA, een internationaal netwerk van brancheorganisaties van bedrijven die met airpop® werken. Met deze organisaties wisselen we informatie uit over productinnovaties en duurzaamheidsconcepten