De informatie over EPS in het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3) is op verzoek van Stybenex verder verduidelijkt. Op 2 maart jl. is het gewijzigde Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) in werking getreden. Ook het sectorplan, dat hoogwaardige recycling van EPS ondersteunt, wordt daarin beschreven.

Transitie naar circulaire economie

In het  beleidskader van het LAP worden de doelstellingen van het afvalbeleid in Nederland en het beleid voor afvalpreventie en afvalbeheer beschreven. Ook vindt u  hierin het beleid voor traditionele afvalactiviteiten zoals inzamelen, recyclen, verbranden en storten terug. De bijdrage van het afvalbeleid aan de transitie naar een circulaire economie is ook vormgegeven in het LAP. Het LAP3 is het laatste landelijk afvalbeheerplan, hierna volgt het eerste Circulair Materialenplan.

Verwerkingsbeleid

LAP3 bevat 80 sectorplannen. Daarin wordt o.a. het verwerkingsbeleid voor de betreffende afvalstoffen beschreven (minimumstandaard). De minimumstandaarden geven aan wat de minimale hoogwaardigheid is van de verwerking van een bepaalde afvalstof. Ze zijn bedoeld om te voorkomen dat afvalstoffen laagwaardiger worden verwerkt dan wenselijk is. Om beter aan te sluiten op de praktijk is op verzoek van Stybenex de informatie over EPS verduidelijkt in de tweede wijziging van het LAP3.

EPS hoogwaardig verwerken

De leden van Stybenex hebben de voorkeursvolgorde voor recycling van EPS vastgelegd in een beslisboom. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen EPS-verpakkingsafval, EPS-bouwafval en EPS-sloopafval. Het gewijzigde LAP3 benoemt nu – op verzoek van Stybenex – niet alleen EPS-bouwafval, maar ook EPS-sloopafval. Om “redenen van uitvoerbaarheid” is in het gewijzigde sectorplan echter geen ander beleid geformuleerd voor EPS van de bouwplaats en EPS afkomstig uit sloopprojecten. De leden van Stybenex hebben die stap alvast wel gezet.

Maximaal hergebruik van EPS

EPS dat tegenwoordig wordt gebruikt, kan eindeloos worden hergebruikt, met behoud van waardevolle eigenschappen.
In het verleden is in de bouw EPS gebruikt met een brandvertrager die inmiddels niet meer op de markt mag worden gebracht, ook niet in recyclaat. Stybenex wil ook deze EPS, die vrijkomt bij sloopprojecten, terugbrengen in de kringloop. Recycling en hergebruik van EPS uit de sloop en renovatie is mogelijk dankzij een fysische behandeling, in de nieuwe fabriek van PS Loop. Bij dit recyclingproces wordt EPS teruggebracht naar de basisgrondstof.

Lees hier meer over de EPS Beslisboom.

EPS is ook bekend als airpop engineered air, piepschuim of tempex.

Terug naar overzicht