98% lucht en slechts 2% grondstof, dat is waar EPS, ook bekend als airpop engineered air of piepschuim, uit bestaat. En dat maakt EPS heel erg goed te recyclen. Om voor EPS-restmateriaal de juiste recyclingvorm met de minste milieu-impact te bepalen geeft de EPS-beslisboom de route aan.

EPS-beslisboom

Deze EPS-beslisboom is een routekaart voor EPS-recycling en is in het leven geroepen door Stybenex, de brancheorganisatie van EPS verwerkende bedrijven in Nederland. Zij zetten zich om recycling en hergebruik van EPS te stimuleren. Deze beslisboom sluit aan op de doelstellingen van het Landelijk Afvalbeheerplan, dat erop gericht is om de milieu-impact van recycling verder te minimaliseren.

EPS-beslisboom en de recyclingstromen

Download EPS-Beslisboom:

Meer achterliggende informatie over deze routekaart:

Wij onderscheiden drie hoofdstromen van EPS-restmateriaal:

 1. EPS-verpakkingen
2. EPS-bouwafval
  1. EPS-sloopafval

Om te kunnen bepalen of het EPS geschikt is voor recycling wordt eerst een kwaliteitscheck uitgevoerd. Van daaruit wordt helder welke recyclingvorm het beste past. In de ladder van Lansink [onderzijde routekaart/download] ziet u de recyclingvormen terug en hun milieu-impact.

Ladder van Lansink

De Ladder van Lansink;  De Afvalhiërarchie, is een standaard op het gebied van afvalbeheer.  De ladder onderscheidt een aantal categorieën en is erop gericht prioriteit te geven aan de milieuvriendelijkste verwerkingswijzen. Deze worden aan de bovenzijde van de ladder vermeld. Daarbij hebben preventie en hergebruik de hoogste prioriteit. Vervolgens recycling en hoogwaardige energiewinning. De minste voorkeur heeft het verbranden of storten van afval.

Optimalisatie EPS-recyclingstroom

De EPS-beslisboom is dé wegwijzer voor Stybenex en ketenpartners [afvalverwerkers & recyclingbedrijven e.d.]. Het document draagt bij aan een verdere optimalisatie van de EPS-recyclingstroom. en draagt bij aan een duurzame inzameling van dit materiaal. Want EPS is, mits niet vervuild, veelvuldig recyclebaar met behoud van waardevolle eigenschappen. Wij moeten zuinig omgaan met onze hulpbronnen, want die zijn eindig. Door hergebruik en recycling blijven waardevolle grondstoffen in de loop en dat is ook beter voor ons ecosysteem.

EPS-beslisboom = de routekaart voor EPS-recycling. Bijdragen aan een circulaire economie begint met 98% lucht.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Volg ons op LinkedIn

Terug naar overzicht