Consumenten en bedrijven vragen steeds vaker om ‘groene’ oplossingen. Maar wat is ‘groen’ en hoe kies je op een verantwoorde manier een duurzame en milieuvriendelijke verpakking?

Milieuvriendelijke verpakking

Steeds vaker ligt de focus op het vinden van milieuvriendelijke oplossingen. Recent onderzoek wijst uit dat consumenten zelfs meer willen betalen voor een milieuvriendelijke verpakking.

Het onderzoek

Het onderzoek is in maart 2020 uitgevoerd door Two Sides, een Europees initiatief zonder winstoogmerk.

Aan deze studie hebben 5.900 consumenten, vanuit Denemarken, Zweden, Noorwegen, Finland, Duitsland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk, hun medewerking verleend.

Verpakkingen die recyclebaar of duurzaam zijn

Meer onderzoeken laten soortgelijke resultaten zien, namelijk bij de beslissing om tot aankoop van een product over te gaan wordt ook meegewogen of verpakkingen recyclebaar en duurzaam zijn. Men wordt steeds milieubewuster en wil graag bijdragen aan een betere wereld.

Uiteraard wordt er door beslissers ook naar gekeken naar prijs, kwaliteit en dienstverlening, naast het vinden van de juiste verpakkingsoplossing, Er is daarbij een verschuiving zichtbaar, de CO2-footprint, duurzame productie, hergebruik en recyclebaarheid van de materialen wordt steeds belangrijker in het besluitvormingsproces.

Wat is een duurzame, klimaat- en milieuvriendelijke verpakking?

Helaas is er geen eenduidig antwoord te formuleren op deze vraag. Wel kunt u kijken naar de hoeveelheid grondstof, welke materialen er nodig zijn en wat de milieubelasting is van deze materialen. Daarnaast kan beoordeeld worden hoeveel impact het productieproces heeft op de CO2-uitstoot, denk aan energie-, waterverbruik en andere hulpbronnen die nodig zijn en of de producent milieubesparende maatregelen heeft doorgevoerd. Op basis van deze gegevens kunt u het verpakkingsmateriaal kiezen met de minste milieu- en klimaat impact.  Maar… er zijn meer zaken die van invloed zijn op de uiteindelijke milieu impact.

Denk bijvoorbeeld aan de hoeveelheid materiaal dat nodig is om een gewenste bescherming te bewerkstelligen of om bepaalde thermische eigenschappen te creëren.

Een voorbeeld: EPS, ook bekend als airpop engineered air, piepschuim of tempex, isoleert ca. twee keer zo goed als karton en tegelijkertijd weegt karton ca. 35 keer per m3 dan EPS. Dit betekent dat, wanneer u een verpakking van karton moet maken die net zo goed isoleert als EPS-verpakkingsmateriaal, u ca. 70 keer meer materiaal nodig heeft. In vergelijk met één kg EPS wordt er voor de productie van één kg karton 1/6 meer CO2 uitgestoten. Dit betekent dat er, voor de productie van een kartonnen doos met identieke isolatie-eigenschappen, meer dan 10 keer zoveel CO2 wordt uitgesloten dan voor eenzelfde oplossing in EPS.

Dat is de reden waarom er binnen de koelketen bewust voor EPS-verpakkingsmaterialen gekozen wordt. Om andere CO2 besparende maatregelen te kunnen nemen en daarmee tot de meest duurzame oplossing te komen zijn er o.a. milieubeoordelingen (levenscyclusanalyse, LCA) ontwikkeld. Een LCA geeft de volledige levenscyclus van het product weer.

 

Voorbeeld Life Cycle Analyses (LCA)

Fase Omschrijving Voorbeeld:

LCA EPS verpakking

Grondstofproductie In deze fase worden de grondstoffen voor het product geproduceerd of gewonnen.

Het kan bijvoorbeeld gaan om olie- en gaswinning of bosbouw. afhankelijk van het product waarvoor de LCA is opgesteld.

Voor EPS-verpakkingen is de productie van grondstoffen doorgaans gebaseerd op oliewinning, maar gerecycled EPS of biobased materiaal kan in deze fase ook opgenomen worden.
Transport Transport kan in andere fasen opgenomen of met een aparte algemene parameter opgenomen worden. Transport van grondstoffen naar de fabrikant, transport van EPS-verpakkingen naar de klant en van de klant naar eindgebruikers. Het gebruik van EPS-verpakkingen heeft doorgaans voordelen, aangezien het voor 98% uit lucht bestaat. Zo wordt er bijvoorbeeld minder brandstof gebruikt tijdens transport, in vergelijking met alternatieve verpakkingsmaterialen, die doorgaans zwaarder zijn.
Productie In de productiefase worden de grondstoffen door verschillende processen tot producten gevormd. Er zijn meestal verschillende verbindingen. EPS is een mono-materiaal dat uit slechts 2% grondstof bestaat. Tijdens deze fase wordt de grondstof opgeschuimd met waterdamp en gevormd.
Gebruik In deze fase worden de producten door de eindgebruiker gebruikt. Dit is waar de functionele eenheid in het spel komt.

Voor het maken van een goede vergelijking is het van belang om verpakkingen met identieke eigenschappen te beoordelen. Excl. isolatie die voedselverspilling voorkomt of schokabsorptie die voorkomt dat het vervoerde item breekt

In de gebruiksfase wordt, bijvoorbeeld bij het transport van 20 kg. vis, de koelketen gehandhaafd. Het energieverbruik wordt alleen vergeleken op basis van het aantal kg. vervoerde goederen. Het is van belang om ook rekening te houden met het energieverbruik dat nodig is om voedselverspilling te voorkomen.

Bij het transport van elektronica, dient rekening gehouden te worden met schokschade. Wanneer er niet wordt vergeleken met verpakkingen die dezelfde schokabsorberende eigenschappen bezitten dan moet er rekening worden gehouden met schade aan bijvoorbeeld tv’s of computers.

Verwijdering In deze fase is het product verouderd, bijvoorbeeld omdat het kapot is. Wanneer het materiaal brandbaar is dan is het verwijderingsproces per land sterk verschillend. Schoon EPS is 100% en veelvuldig recyclebaar, met behoud van eigenschappen. Er zijn verschillende recyclingvormen waaronder: mechanische recycling en Solvolyse, daarbij wordt het materiaal teruggebracht naar de basisgrondstof.

Is EPS een duurzaam verpakkingsmateriaal?

Ja, EPS heeft een aantal voordelen en is een verantwoorde keuze wanneer het gaat om milieuvriendelijke en duurzame verpakkingen. Het bestaat voor 98% uit lucht en slechts 2% grondstof. Het is licht in gewicht, dus minder CO2 uitstoot tijdens het vervoer.

Voorbeeld verpakking witgoed

Het heeft een hoge druksterkte, is maatvast en de isolerende en schokabsorberende eigenschappen van de EPS voorkomen schade aan de vervoerde goederen. Na gebruik kan schoon EPS-verpakkingsmateriaal eenvoudig gerecycled worden.

Deze eigenschappen maakt EPS een milieuvriendelijke en duurzame verpakkingskeuze. EPS herkent u aan: Inzamelen en recyclen airpop (EPS) Piepschuim Tempex | Zo herkent u het materiaal. Recycle logo 6

Gerelateerd

98% lucht biedt de beste bescherming tijdens transport

Life of an EPS fish-box

airpop EPS draagt bij aan de houdbaarheid van groente

Terug naar overzicht