Het beste verpakkingsmateriaal wordt gemaakt van 98% lucht en slechts 2% grondstof: airpop engineered air. Geen wonder dat bijdragen aan een beter milieu begint met 98% lucht. airpop, ook bekend als EPS, piepschuim of tempex is een duurzaam materiaal. De levenscyclusanalyse laat zien hoe airpop kan voldoen aan wettelijke vereisten en vrijwillige MVO-verplichtingen van bedrijven en hoe dit materiaal past binnen duurzaamheidsdoelstelingen van organisaties.

De bijdrage van airpop aan een beter milieu

Graag vertellen wij u meer over de bijdrage van airpop aan een beter milieu en hoe zich dat verhoudt tot de 4 R’s:

  • Reduce (verminderen)
  • Reuse (hergebruik)
  • Recycle (recyclen)
  • Recover (terugwinnen)

Op die manier krijgt u een indruk van de feiten van dit duurzame materiaal dat volledig past binnen de circulaire economie.

Download Fabels & Feiten over airpop:

Verminderen CO2 uitstoot

airpop is licht in gewicht. Als toegepast verpakkingsmateriaal bespaart het daarom enorm veel brandstof tijdens transport van goederen en het vermindert de CO2-uitstoot.

Maar dat is niet alles: het biedt ook de beste bescherming aan apparatuur, witgoedproduct en zelfs organen, juist daar waar deze goederen het meest kwetsbaar zijn.

Verminderen energieverbruik

Ook de buitengewone thermische eigenschappen van airpop dragen bij aan waardevolle energiebesparing en het reduceren van CO2 uitstoot, voor bijvoorbeeld koelkasten of zelfs complete gebouwen. Het betekent met name minder verwarming in de winter en minder koeling in de zomer. Met andere woorden, de totale hoeveelheid energie die geproduceerd moet worden, is veel lager.

 

 

Reuse, airpop heeft vele levens

Schoon airpop is bij uitstek geschikt voor Reuse, hergebruik en recycling. airpop heeft zelfs vele levens. Er zijn verschillende kanalen beschikbaar om airpop in te zamelen voor hergebruik, voor particulieren en de zakelijke markt.  Particulieren kunnen schoon airpop-afval inleveren bij een inzamelpunt in de buurt. Inzameling gebeurt ook via wit- en bruingoedbedrijven en bedrijven die gespecialiseerd zijn in het inzamelen van bouw- en sloopafval. Na recycling worden er weer nieuwe producten van gemaakt die op hun beurt ook gerecycled en eindeloos hergebruikt kunnen worden, met behoud van kwaliteit en eigenschappen.

 

 

Recycle, waardevolle grondstof blijft behouden

Recyclen gaat heel eenvoudig, op die manier blijft waardevolle grondstof behouden. Er zijn een aantal recyclingvormen die worden toegepast. Mechanische recycling; daarbij wordt het materiaal kleingemaakt en verwerkt in nieuwe airpop-verpakkingsmateriaal of -isolatiemateriaal. Of door middel van Solvolyse, daarbij wordt het materiaal omgesmolten tot de oorspronkelijke grondstof. Die vervolgens wordt ingezet om nieuwe kunststoffen te maken.


Meer over inzameling en recycling van 98% lucht

Ontdek meer over inzameling en recycling van 98% lucht, de buitengewoon waardevolle eigenschappen van airpop en hoe de producenten er alles aan doen om ervoor te zorgen dat het materiaal niet in ons ecosysteem belandt.

Gerelateerd nieuws

Een beter milieu begint bij onszelf en met de inzameling van 98% lucht

Huishoudens steeds milieubewuster;  forse toename van inzameling airpop

Terug naar overzicht