Wij merken dat huishoudens milieubewuster omgaan met airpop. Onafhankelijk onderzoek toont een positieve trend voor de inzameling en recycling van airpop. Dat is goed nieuws voor het milieu en de circulaire economie!’

 

 

Cijfers onderzoek: Toename ingezameld airpop

Goed nieuws voor het milieu en de circulaire economie! Mede dankzij deelnemende milieustraten, afvalverwerkers in Nederland en milieubewuste particulieren, wordt er steeds meer airpop verpakkingsmateriaal ingezameld voor recycling en hergebruik. Op deze manier blijft waardevolle grondstof in de kringloop en wordt het milieu minder belast.

Rapport stimuleringsprogramma | inzameling & recycling airpop  2019

Ook dit jaar heeft Stybenex, brancheorganisatie van de airpop fabrikanten, onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren. Daarbij is gekeken naar de hoeveelheid airpop dat ingezameld wordt voor recycling. De bronnen die hiervoor gebruikt zijn:

  • Informatie verzameld tijdens het stimuleringsprogramma 2019,
    online enquête en bezoeken
  • Informatie uit voorgaande jaren en
  • Een extrapolatiecijfer op basis van enquête data van gemeenten met cumulatief 1,5 miljoen inwoners.

Alle informatie is verzameld en verwerkt in een rapport, dat op alle vlakken een positieve trend laat zien.

Op het Hilversumse GAD Scheidingsstation overhandigde Rogier Goes (directeur Stybenex) aan Laurien Verstraten (ambassadrice) het rapport over de inzameling & recycling van airpop.

Toename ingezameld tonnage en aantal inzamelpunten

Op 219 gemeentelijke milieustraten kunnen huishoudens inmiddels hun overtollig airpop aanbieden. Afgelopen jaar is 1.088  ton airpop ingezameld .  Deze cijfers komen uit onafhankelijk onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Stybenex (brancheorganisatie van airpop verwerkende bedrijven). Een jaar eerder werd bij 200 gemeenten zo’n 880 ton airpop ingezameld voor recycling en hergebruik.

Ten opzichte van 2018 betekent dit een toename van 25% voor het totaal ingezamelde tonnage en een stijging van 9,5% voor het aantal inzamelpunten.

Komende jaren verdere stijging

In de komende jaren (2020 tot 2023) wordt een verdere stijging verwacht voor zowel de inzameling van airpop als het aantal locaties waar inzameling voor recycling plaatsvindt. Prognoses wijzen voor dit jaar op ca. 250 inzamelpunten en mogelijk nemen in 2023 meer dan 300 milieustraten deel.

De verwachting is dat dit jaar ca. 1.200 ton airpop wordt ingezameld én wanneer deze trend doorzet dan zal tegen het jaar 2023 ca. 1.680 ton airpop binnenkomen voor recycling en hergebruik.

Nederland koploper in Europa

Particulieren realiseren zich  dat airpop een waardevol materiaal is dat veelvuldig gerecycled kan worden voor hergebruik. Mede dankzij deze bewustwording wordt dit lichtgewicht materiaal, dat voor 98% uit lucht bestaat, steeds vaker ingeleverd bij één van de gemeentelijke milieustraten die Nederland rijk is. Nederland is zelfs koploper in Europa.

Iets om trots op te zijn en een geweldige prestatie. Duurzame grondstof blijft in de kringloop en dat is beter voor het milieu alsook voor de circulaire economie. Een volledig overzicht van de milieustraten waar particulieren schoon airpop®-afval kunnen inleveren vindt u hier .

Grondstof blijft in de kringloop

Apart ingezameld airpop wordt door deskundige recyclers verwerkt en vervolgens door de producenten ingezet in het productieproces.

Op deze manier blijft de grondstof in de kringloop en wordt er een bijdrage geleverd aan de circulaire economie.

Stybenex stimuleert de inzameling en recycling van airpop. Het doel is om, binnen een aantal jaren, op alle gemeentelijke milieustraten inzamelpunten gerealiseerd te hebben. Op die manier kan airpop als aparte stroom aangeboden worden.

 

 

airpop engineered air is ook bekend onder de namen EPS, piepschuim of tempex.

Gerelateerd nieuws:

Een beter milieu begint bij onszelf en met de inzameling van 98% lucht

Inzameling airpop® (EPS) bij milieustraten


Inzameling airpop (EPS) in 2018 flink gestegen

Circulaire Economie? airpop® engineered air (EPS, piepschuim) is 100% recyclebaar
Circulaire economie, airpop is 100% recyclebaar

airpop® (EPS) recycling: Nederland nummer één in Europa
Recycling van airpop (EPS) verpakkingsmateriaal

Terug naar overzicht