Bestuur Stybenex Verpakkingen: Inzameling airpop® (EPS) verpakkingsmateriaal in 2018 flink gestegen, goed voor milieu en circulaire economie!

Stijging van 31% inzameling airpop® (EPS)

In 2018 is er in 200 gemeenten zo’n 880 ton airpop® (EPS) ingezameld. In vergelijking met 2016 is dit een stijging van 31% van het aantal inzamelpunten, gemeentelijke milieustraten en een stijging van 21% aan ingezameld tonnage.  Een mooi resultaat, goed voor het milieu en de circulaire economie, aldus het bestuur van Stybenex verpakkingen, de brancheorganisatie voor airpop® (EPS) verwerkende bedrijven, maar daar blijft het niet bij.

Nederland is koploper in Europa met de inzameling en recycling van airpop®. Op basis van de hoeveelheid ingezameld airpop® in 2018, zo’n 880 ton,  wordt in 2019 een groei verwacht naar 1052 ton ingezameld materiaal en in 2023 een groei naar 1657 ton airpop®.

hoeveelheid ingezameld airpop EPS flink gestegen voor recycling en hergebruik

Recycling airpop | grondstof blijft in de kringloop

Apart ingezameld airpop® wordt door deskundige recyclers verwerkt en kan door producenten weer in het productieproces worden ingezet. De grondstof blijft dus in de kringloop. Op deze manier wordt er een bijdrage geleverd aan de circulaire economie en aan een beter milieu. Stybenex stimuleert de inzameling en recycling van airpop® actief, met het doel om in de komende jaren inzamelen binnen alle gemeenten en op alle milieustraten te realiseren, zodat airpop® als aparte stroom aangeboden kan worden.

airpop inzameling stimuleren

airpop® is een waardevolle materiaal, het is oneindig recyclebaar en herbruikbaar, mits de stroom niet vervuild raakt. Het bestuur van Stybenex vindt het van belang om airpop® inzameling te stimuleren. Vanuit het stimuleringsprogramma worden milieustraten actief bezocht, om in kaart te brengen of airpop® al apart ingezameld wordt. Zo ja, dan wordt informatie over de tonnages en ervaringen verkregen. Zo niet, dan worden de milieustraten over de inzamelingsmogelijkheden geïnformeerd.  Verder worden er knapzakken met het airpop®-logo en airpop® borden/stickers uitgereikt. Een overzicht van de milieustraten waar u schoon airpop®-afval kunt inleveren vindt u hier.

Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022

Voor de jaren 2020 – 2022 zijn in het kader van de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 over de vergoeding van verpakkingen nieuwe afspraken gemaakt. In de nieuwe vergoedingssystematiek wordt onderscheid gemaakt tussen een inzamelvergoeding en een ketenvergoeding. Wilt u meer weten over de geldende vergoedingen? Neem dan contact op met info@airpop.info.

Gerelateerd nieuws:

EU voorstel “Single Use Plastics” (SUP) in lijn met doelstellingen airpop® (EPS) verwerkende industrie
Ondertekening Circular Plastics Alliance

airpop is meerdere keren te recyclen
airpop® engineered air voldoet aan Europese definitie “recyclebaar product”

Circulaire Economie? airpop® engineered air (EPS, piepschuim) is 100% recyclebaar

Circulaire Economie? airpop®engineered air (EPS) is 100% recyclebaar

Terug naar overzicht