airpop, ook wel bekend als EPS (gexepandeerd polystyreen), piepschuim of tempex, is toegestaan

Het gevecht tegen verspilling, zwerfvuil en vervuiling van de oceanen is een zaak die ons allemaal aangaat. De EU heeft in juni de Richtlijn EU 2019/904 gepubliceerd voor kunststof producten voor eenmalig gebruik, de zogenaamde “Single Use Plastics” (SUP). De Europese organisaties van EPS producenten en Stybenex, de brancheorganisatie van EPS producenten in Nederland, zijn blij met de maatregelen om de negatieve effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu aan te pakken.

Op basis van de Richtlijn is het gebruik van EPS toegestaan; er zijn richtlijnen opgesteld over het in de handel brengen van enkele producten en er is een verplichting tot inzameling en recycling.

Kunststofproducten voor eenmalig gebruik

De Richtlijn focust op kunststofproducten voor eenmalig gebruik die vallen onder Artikel 4, consumptievermindering.  Het gaat om verpakkingen of containers voor voedingsmiddelen die bestemd zijn voor onmiddellijke consumptie ter plaatse of onderweg, waarbij er direct vanuit de container/verpakking wordt geconsumeerd.

Artikel 5 | EPS producten

Artikel 5 bevat richtlijnen over het in de handel brengen van kunststof producten, waaronder voedselverpakkingen gemaakt van geëxpandeerd polystyreen(EPS), d.w.z. bakjes/containers en dozen (met of zonder deksel) voor voedsel dat:

 1. bestemd is voor onmiddellijke consumptie, ter plaatse of om mee te nemen,
 2. typisch vanuit de verpakking worden geconsumeerd en
 3. klaar is voor consumptie zonder verdere bereiding zoals bakken, koken of verwarmen.
  Daarbij zijn inbegrepen:
  voedselverpakkingen voor fastfood of andere maaltijden die gereed zijn voor onmiddellijke consumptie,
  drankverpakkingen en drinkbekers gemaakt van geëxpandeerd polystyreen, doppen en deksels.

Er geldt een uitzondering voor: drankverpakkingen, borden, zakjes en wikkels die voedingsmiddelen bevatten.

Voedselverpakkingen voor onmiddellijke consumptie bestaan uit XPS

Het overgrote deel van de voedselverpakkingen die in Artikel 5 beschreven worden zijn gemaakt van het materiaal XPS. Dit materiaal is niet vergelijkbaar met EPS. EPS heeft een andere samenstelling, 2 % polystyreen en 98% lucht. Dat maakt EPS zeer geschikt voor recycling en hergebruik, dat op steeds grotere schaal plaatsvindt.

Verantwoordelijkheid

Het EU actieplan voor de Circulaire Economie in de Europese Kunststoffenstrategie geeft aan dat kunststof afval niet in het milieu terecht mag komen. De Nederlandse EPS industrie wijst daarom op de noodzaak om inzameling en recycling prioriteit te geven en te investeren in opleiding en voorlichting door de overheid. Lekkage naar het milieu wordt voorkomen door goede en sluitende systemen voor de inzameling en recycling.

EPS producten bieden een scala aan nuttige toepassingen. Middels een gescheiden systeem van inzameling en recycling is EPS is één van de weinige kunststoffen die in de keten gehouden kan worden. De hele EPS industrie (van grondstofproducenten tot inzamelaars en recyclers) zet zich daarvoor in.

Aantoonbaar succes | EPS kan volledig gerecycled worden

EPS kan volledig gerecycled worden. De vele projecten in de Europese landen laten zien dat het gebeurt. In Nederland wordt nu al ca. 62% van de EPS (verpakkingen en bouwproducten) ingezameld voor recycling. Door goede afspraken in de keten zal dit, de komende jaren sterk gaan toenemen, mede door de inspanningen van de EPS industrie, in samenwerking met alle partners die betrokken zijn bij de inzameling en recycling.

Voorkomen van zwerfafval

De Europese focus in het voorkomen van zwerfafval ligt vooral bij producten met een korte levensduur, die na één keer te zijn gebruikt, worden weggegooid en daarom zelden of niet kunnen worden ingezameld en gerecycled.

De volgende producten zijn voorbeelden van voedselverpakkingen voor eenmalig gebruik:

 • fastfoodverpakkingen of maaltijd-, broodjes-, wrap- en slaatjesdozen met koude of warme voedingsmiddelen,
 • voedselverpakkingen voor verse of verwerkte voedingsmiddelen waarvoor geen verdere  bereiding nodig is zoals fruit, groenten en desserten.

Voorbeelden van voedselverpakkingen die volgens de richtlijn NIET als kunststofproducten voor eenmalig gebruik worden beschouwd zijn:

 • voedselverpakkingen met droge voedingsmiddelen of voedingsmiddelen die koud verkocht worden en verder moeten worden bereid,
 • voedselverpakkingen die meer dan één eenpersoonsportie bevatten of voedselverpakkingen die verkocht worden in meerdere eenheden van eenpersoonsporties.

Definitie kunststof product voor eenmalig gebruik

Als definitie voor een kunststofproduct voor eenmalig gebruik wordt aangehouden: Een product dat geheel of gedeeltelijk van kunststoffen is gemaakt en niet werd bedacht, ontworpen of in de handel gebracht is om binnen zijn levensduur meerdere cycli te maken, door te worden teruggestuurd naar een producent om opnieuw gevuld te worden of opnieuw gebruikt te worden voor het doel waarvoor het gemaakt was; De kunststof producten die onder de Richtlijn vallen moeten ook worden voorzien van een opvallende, duidelijk leesbare en onuitwisbare markering dat het gaat om een kunststofproduct voor een eenmalig gebruik.

Verder wordt verwezen naar de EU Richtlijn 2008/98/EG (Waste Directive) die aanwijzingen geeft voor kunststofproducten voor eenmalig gebruik, waarvoor vooralsnog geen geschikte en duurzamere alternatieven beschikbaar zijn. De lidstaten moeten regelingen voor uitgebreide producenten- verantwoordelijkheid invoeren. Hiermee worden de partijen die het product op de markt brengen (dit zijn in de regel niet de producenten) belast met de kosten van het noodzakelijke afvalbeheer, het opruimen van het zwerfafval en de bewustmakingsmaatregelen ter preventie en vermindering van dergelijk zwerfafval.

Maatregelen

In artikel 9 van de Waste Directive (gescheiden inzameling) worden de lidstaten verplicht om de nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat gescheiden wordt ingezameld ten behoeve van de recycling. Uiterlijk in 2025 moet ten minste 77% van het gewicht dat in dat bepaalde jaar in de handel is gebracht worden ingezameld voor recycling. Uiterlijk in 2029 dient dit tenminste 90% van het gewicht te zijn. Artikel 13 van de Waste Directive geeft aan dat de lidstaten aan de Europese Commissie moeten rapporteren over de hoeveelheden (en de kwaliteit) van de ingezamelde kunststofproducten ten opzichte van de aangegeven doelstellingen.

 • De eerste verslagperiode bestrijkt het kalenderjaar 2022.
 • Het format hiervoor wordt in 2020 vastgelegd.

BRON: RICHTLIJN (EU) 2019/904 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 5 juni 2019

Gerelateerd nieuws:

EU voorstel “Single Use Plastics” (SUP) in lijn met doelstellingen airpop® (EPS) verwerkende industrie
Ondertekening Circular Plastics Alliance

airpop is meerdere keren te recyclen
airpop® engineered air voldoet aan Europese definitie “recyclebaar product”

EU voorstel “Single Use Plastics” (SUP) in lijn met doelstellingen airpop® (EPS) verwerkende industrie
Europees Parlement stemt voor verbod op Single Use Plastics

 

 

 

 

 

 

Terug naar overzicht