Producten en verpakkingsmaterialen gemaakt van airpop®, ook wel bekend als EPS of piepschuim, zijn volledig recyclebaar. airpop® engineered air voldoet daarmee aan Europese definitie “recyclebaar product”. Een van de onderscheidende kwaliteiten van airpop® is dat het materiaal direct gerecycled kan worden voor de productie van nieuwe airpop® producten (identieke toepassing) . Zo wordt grondstof en energie “in the loop” gehouden.

Wat is een recyclebaar product

Een recyclebaar product is een product dat ontworpen is om op een kosteneffectieve wijze te worden ingezameld, gesorteerd en gerecycled, waarbij in de praktijk gebruik wordt gemaakt van beschikbare geavanceerde technologie. airpop® voldoet volledig aan deze definitie.

Recyclebaar product | verklaring over hoe product een gerecycled wordt

Voordat een product het predicaat recyclebaar ontvangt moet er een verklaring afgegeven worden over hoe een product gerecycled wordt. Zo moet gespecificeerd worden of het product geschikt is voor:

 • Chemische recycling en/of mechanische recycling.
 • Recycling door hergebruik in een identieke toepassing (gesloten lus) of hergebruik in een andere toepassingen (open lus).

European Strategy for Plastics | EUMEPS Voluntary pledge

Begin 2018 is door de Europese Commissie de European Strategy for Plastics gepubliceerd.
Via de Annex III van de Europese Plastic Strategie zijn stakeholders uit de kunststof industrie gevraagd om een vrijwillige opgave te doen van de hoeveelheden (markt en gerecycled) in 2025. Ook EUMEPS, de Europese koepelorganisatie van airpop® (EPS) producenten, heeft in een voluntary pledge (september 2018) haar intenties uitgesproken over de in 2025 beoogde recyclingdoelstellingen.

Circulair Plastics Alliance

In december 2018 is door de Europese Commissie de Circular Plastics Alliance  gelanceerd, met het doel dat de ingezamelde en gerecyclede producten tegen 2025 hun weg zouden kunnen vinden in nieuwe producten.

Werkgroepen Circulair Plastics Alliance

Binnen de Circular Plastics Alliance zijn diverse werkgroepen geformeerd:

 • WG 1               Collection and Sorting
 • WG 2               R&D and investments
 • WG 3               Recycled content
 • WG 4               Design for Recycling

Binnen deze werkgroepen worden verschillende onderwerpen behandeld, definities beschreven en richtlijnen opgesteld. Hieronder treft u enkele definities en richtlijnen aan die binnen deze werkgroepen behandeld zijn.

Definitie recyclebaar product

Een recyclebaar product is een product dat is ontworpen om op een kosteneffectieve wijze te worden ingezameld, gesorteerd en gerecycled, waarbij in de praktijk gebruik wordt gemaakt van beschikbare geavanceerde technologie.

Aanmerken dat een product “recyclebaar” is (of een percentage daarvan) betekent dat de kwaliteit van de gerecycleerde kunststoffen geschikt is voor de beoogde eindgebruikstoepassing (en) – waarbij het product gerecycleerd wordt via vooraf gedefinieerde route (s) en processen. Wanneer een product “recyclebaar” wordt verklaard, moet met name gespecificeerd zijn of:

 • het product is bedoeld voor chemische vs. mechanische recycling
 • het product is bedoeld voor recycling in identieke toepassing (gesloten lus) of in andere toepassingen (open lus).

Verschillende definities:

 1. Gemakkelijk te sorteren

Hiermee wordt bedoelt dat een product gemakkelijk scheidbaar moet zijn (of, indien niet, compatibel is met andere kunststoffen voor recycling) en gemakkelijk identificeerbaar voor geautomatiseerde sorteermachines (bijvoorbeeld geen roet aanwezig).

 1. Eenvoudig recyclebaar en gemakkelijk wasbaar

Het product dient vrij van verontreinigingen (bijv. gevaarlijke stoffen die door het polymeer worden opgenomen tijdens gebruik zoals motorolie) en vrij van legale substanties te zijn (zie verboden additieven, tussen het moment waarop het product op de markt wordt gebracht en het moment waarop het wordt gerecycled). Onder eenvoudig recyclebaar wordt verder begrepen dat dit met beschikbare moderne technologie gerealiseerd kan worden (bijvoorbeeld composieten of flexibele zakken kunnen in theorie recyclebaar zijn, maar zijn dit nog niet in de praktijk).

 1. Kosteneffectiviteit

Hieronder wordt verstaan dat er een bredere economische levensvatbaarheid aanwezig moet zijn. Dat wil zeggen dat de productiekosten de gerecycleerde kunststoffen concurrerend moeten maken (bv. voldoende volumes gesorteerd plastic afval zijn beschikbaar). In de eerste plaats zou er vraag moeten zijn naar gerecycleerde kunststoffen voor het beoogde doel, -gebruik en toepassingen. ISO 14021/2016 kan hierbij als referentie dienen.

Richtlijnen per productgroep of polymeer noodzakelijk

Richtlijnen per productgroep of polymeer zijn daarom noodzakelijk, rekening houdend met de beoogde / preferente recyclingroute (s) en -proces (sen) en de beoogde eindgebruikstoepassing (en). Het product dat de gerecycleerde kunststoffen integreert, moet geschikt blijven voor gebruik. De industriële eindgebruikers van de gerecycleerde kunststoffen moeten worden betrokken bij de ontwikkeling van deze richtlijnen. Er is voorgesteld om de beste recyclingfabrieken, gebaseerd op de nieuwste technologieën, als referentie te gebruiken en om technische aanpassingen aan de ontwerprichtlijnen uit te voeren op het moment dat de technologie verandert.

Gerelateerde artikelen:

EU voorstel “Single Use Plastics” (SUP) in lijn met doelstellingen airpop® (EPS) verwerkende industrie

EU voorstel “Single Use Plastics” (SUP) in lijn met doelstellingen airpop® (EPS) verwerkende industrie

Circulaire Economie? airpop® engineered air (EPS, piepschuim) is 100% recyclebaar

Circulaire Economie? airpop®engineered air (EPS) is 100% recyclebaar

EU-kunststofindustrie – op weg naar circulariteit

EU-kunststofindustrie – op weg naar circulariteit

Terug naar overzicht