Op 27 maart 2019 heeft het Europees Parlement ingestemd met de uitkomst van de onderhandelingen over de richtlijn single-use plastics. 560 leden stemden voor, 35 leden tegen en 28 leden onthielden zich van stemming. De nieuwe regelgeving, die nog door de Raad moeten worden afgetekend, wordt dit jaar van kracht. EU-landen hebben twee jaar de tijd om de uitvoering te realiseren.

Verbod op eenmalig bruikbare plastic producten

Vanaf 2021 worden eenmalig bruikbare plastic producten verboden op de Europese markt. De regelgeving introduceert ook een volledig verbod op plastic bekers en voedselcontainers (fastfoodverpakkingen).

Deze producten vallen onder de noemer Single use plastics

Single use plastics, of eenmalig bruikbare plastic producten, zijn bijvoorbeeld disposables zoals rietjes, plastic bestek en borden. Hygiëneproducten zoals wattenstaafjes, tampons, maandverband en hygiënedoekjes vallen ook onder de noemer single use plastics. Evenals wikkels, drinkbekers inclusief deksels en doppen, PET-flessen, plastic draagtasjes, ballonnen, ballonstokjes en visnetten.

In 2030 moet 50% van al het plastic gerecycled worden

Op dit moment gebruiken Europeanen 25 miljoen ton plastic per jaar, waarvan nog geen 30% gerecycled wordt. Op dit moment is slechts 60% van alle plastic verpakkingen recyclebaar. Volgens de strategie moet in 2030 50% van al het plastic gerecycled worden. Lidstaten moeten voor visnetten ook maatregelen invoeren, om te voorkomen dat deze in zee terechtkomen. De precieze uitwerking daarvan wordt aan de lidstaten overgelaten.

Belangrijkste bepalingen single-use plastics

Hieronder treft u een overzicht aan van de belangrijkste bepalingen die opgenomen zijn voor single-use plastics:

  • Er komt een uitgebreide producenten-verantwoordelijkheid voor o.a. sigarettenfilters, ballonnen, specifieke voedsel- en drankverpakkingen.
  • Vanaf 2021 geldt een totaalverbod op de meest voorkomende plastic artikelen voor eenmalig gebruik, zoals rietjes, roerstaafjes, wattenstaafjes, bestek en borden.
  • De regels stellen een reductiedoel van 77% op plastic flessen in 2025. In 2029 moet dit gereduceerd zijn naar 90%.
  • Het aandeel recyclaat in PET-flessen dient in 2025 25% te zijn en in 2030 moeten PET-flessen voor 30% uit recyclaat bestaan.
  • Tegen 2026 moet het gebruik van o.a. wegwerpbekers of fastfood verpakkingen verminderd zijn.
  • Op dat moment geldt er ook een totaal verbod op drank- en voedselverpakkingen van geëxpandeerd polystyreen en op de zogenaamde oxo-degradeerbare plastic wegwerpproducten.
  • In 2029 moeten de lidstaten 90% van alle plastic flessen gescheiden inzamelen.
  • Vanaf 2030 moeten alle nieuwe plastic flessen voor tenminste uit 30% gerecycled materiaal bestaan.

Lees hier meer over de richtlijn en bepalingen  Single Use Plastics.

EU voorstel “Single Use Plastics” (SUP) in lijn met doelstellingen airpop® (EPS) verwerkende industrie

De airpop® (EPS) verwerkende industrie deelt de bezorgdheid van de Europese Commissie over de verontreiniging van onze oceanen door plastic. Naast deze verontreiniging gaat er tegelijkertijd kostbaar materiaal verloren, materiaal dat eenvoudig teruggebracht kan worden in de economie, middels recycling en hergebruik. De vereniging van Europese airpop® fabrikanten (EUMEPS) onderschrijft dan ook het belang van het EU “Singel Use Plastics” (SUP) voorstel, dat in lijn ligt met de doelstellingen van EUMEPS. In het SUP-voorstel wordt het terugdringen van de invloed van bepaalde kunststof producten op het milieu beschreven.

Volledige circulariteit van airpop®

Om volledige circulariteit van airpop® materiaal te bereiken is het belangrijk dat er investeringen gedaan worden in recyclingtechnologieën en -installaties. De leden van EUMEPS hebben inmiddels verschillende initiatieven ontplooid en innovatieve recyclingtechnieken ontwikkeld en in productie genomen. Uiteraard blijven wij op dit vlak innoveren in maatregelen die helpen om de gestelde doelen te bereiken. Een voorbeeld is PolyStyreneLoop, een technologie waarmee volledig gerecycleerde airpop® materiaal weer op de markt kan worden gebracht, waardoor middelen en CO2-emissies worden bespaard.

Samenwerking met overheden en recyclingbedrijven

Door onze brancheorganisatie wordt er nauw samengewerkt met overheden, zowel op landelijk, regionaal alsook op lokaal niveau en met recyclingbedrijven. Deze instanties kunnen o.a. zorgen voor een adequate logistiek voor het inzamelen, sorteren en recyclen van airpop®-afval. Zo kunt u in Nederland bij steeds meer milieustraten schoon airpop®-afval inleveren. Ingezameld materiaal komt terecht bij de airpop® verwerkende industrie. Zij zetten het materiaal opnieuw in voor de productie van o.a. beschermende verpakkingen voor medicijnen en witgoedvisboxen om uw vis langer vers te houden, maar ook voor toepassingen in de weg- en waterbouw.

airpop® engineered air levert zo een waardevolle bijdrage aan onze circulaire economie.

EU voorstel “Single Use Plastics” (SUP) in lijn met doelstellingen airpop® (EPS) verwerkende industrie

Terug naar overzicht