Het jaarlijkse event van de EU kunststof industrie werd op 11 december jl. gehouden en had als thema ‘EU-kunststofindustrie – op weg naar circulariteit.’ De Europese kunststofindustrie en waardeketen presenteerden hun beloftes en toezeggingen voor een duurzamere kunststofindustrie.

EU-kunststofindustrie – op weg naar circulariteit

In totaal kwamen 13 organisaties bijeen uit de gehele kunststofwaardeketen in Europa, tijdens ‘De EU-kunststofindustrie – op weg naar circulariteit’. Tijdens dit event presenteerden zij de status van hun vrijwillige beloftes en toezeggingen aan de media, belangenorganisaties en aan vertegenwoordigers van de Europese Commissie. De EU-kunststofindustrie is op weg naar circulariteit.

Europese kunststofindustrie en waardeketen omarmen de circulaire economie

Mevrouw E. Bieńkowska, EU-commissaris voor Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en MKB, opende het event. De verschillende sprekers hadden één gemeenschappelijke boodschap: de Europese kunststofindustrie en waardeketen omarmen de circulaire economie en hebben een uitgebreid en ambitieus pakket van vrijwillige maatregelen om de kringloop voor kunststoffen te sluiten. Alle toezeggingen worden gecontroleerd en de industrie is klaar om nauw samen te werken met autoriteiten en andere belanghebbenden om de gestelde doelstellingen te behalen.

Recycling verbeteren

Het bereiken van de ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen is niet alleen de verantwoordelijkheid van de industrie, het vereist steun van nationale autoriteiten, Europese wetgevers en ook van de consument. Meer inzameling en betere scheiding is nodig om recycling verder te verbeteren.
Enkele vertegenwoordigers van de industrie maakten van de gelegenheid gebruik om te waarschuwen voor de negatieve gevolgen die de voorgestelde richtlijn voor eenmalig gebruik van kunststoffen (SUP) kan hebben voor bedrijven en werkgelegenheid in de Europese Unie, om nog maar te zwijgen van mogelijke onbedoelde negatieve milieueffecten.

Verschillende federaties en associaties gaven een presentatie, waaronder:

 • AISE (Schoonmaak- en Onderhoudsproducten),
 • ECRA (Tapijt en Karpetten Producenten),
 • EDANA (vezelvlies producenten),
 • EFBW (gebotteld water),
 • EUMEPS (airpop EPS, piepschuim),
 • EuPC ((kunststofverwerkende bedrijven),
 • PCEP, (Polyolefin Circulaire Economie Platform),
 • Petcore Europe (vertegenwoordiging van de  volledige PET-waardeketen in Europa),
 • PSE (sectorgroep van PET-folie- en plaatproducenten),
 • PlasticsEurope (kunststoffenorganisaties),
 • PRE (vertegenwoordiging van kunststofrecyclers) en
 • VinylPlus (Europese PVC-industrie).

De EU-kunststofindustrie – op weg naar circulariteit‘ is een jaarlijks terugkerend evenement waarbij een openbare rapportage en het voeren van een transparante dialoog, over de voortgang van de sector, wordt gewaarborgd.

Terug naar overzicht