De airpop® (EPS) verwerkende industrie deelt de bezorgdheid van de Europese Commissie over de verontreiniging van onze oceanen door plastic. Naast deze verontreiniging gaat er tegelijkertijd kostbaar materiaal verloren, materiaal dat eenvoudig teruggebracht kan worden in de economie, middels recycling en hergebruik. De vereniging van Europese airpop® fabrikanten (EUMEPS) onderschrijft dan ook het belang van het EU “Singel Use Plastics” (SUP) voorstel, dat in lijn ligt met de doelstellingen van EUMEPS. In het SUP-voorstel wordt het terugdringen van de invloed van bepaalde kunststof producten op het milieu beschreven.

Zwerfafval bestaat voor 80-85% uit plastic

Wist u dat zwerfaval voor 80-85% uit plastic bestaat en dat daarvan de helft uit zogenaamde SUP-plastics bestaan, plastic dat slechts één keer gebruikt is? Schrikbarend, vindt u niet? De 10 meest gevonden SUP-items vertegenwoordigen 86% van alle SUP-items. Vistuig dat plastic bevat, vertegenwoordigt nog eens 27% van de zwerfvuilproducten op Europese stranden. Het EU-voorstel richt zich daarom op de 10 meest gevonden SUP- en vistuigen.

Strijd tegen zwerfvuil | de kunststofstrategie van airpop®

De strijd tegen zwerfvuil is belangrijk voor ons allemaal. EUMEPS verwelkomt daarom effectieve maatregelen en regelgeving om zwerfvuil op zee aan te pakken. Het ambitieniveau van EUMEPS gaat zelfs verder dan die van de Europese Commissie. In haar kunststofstrategie opteert zij voor een volledige recyclebaarheid voor al haar airpop® producten tegen 2030.

Volledige circulariteit van airpop®

Om volledige circulariteit van airpop® materiaal te bereiken is het belangrijk dat er investeringen gedaan worden in recyclingtechnologieën en -installaties. De leden van EUMEPS hebben inmiddels verschillende initiatieven ontplooid en innovatieve recyclingtechnieken ontwikkeld en in productie genomen. Uiteraard blijven wij op dit vlak innoveren in maatregelen die helpen om de gestelde doelen te bereiken. Een voorbeeld is PolyStyreneLoop, een technologie waarmee volledig gerecycleerde airpop® materiaal weer op de markt kan worden gebracht, waardoor middelen en CO2-emissies worden bespaard.

Samenwerking met overheden en recyclingbedrijven

Door onze brancheorganisatie wordt er nauw samengewerkt met overheden, zowel op landelijk, regionaal alsook op lokaal niveau en met recyclingbedrijven. Deze instanties kunnen o.a. zorgen voor een adequate logistiek voor het inzamelen, sorteren en recyclen van airpop®-afval. Zo kunt u in Nederland bij steeds meer milieustraten schoon airpop®-afval inleveren. Ingezameld materiaal komt terecht bij de airpop® verwerkende industrie. Zij zetten het materiaal opnieuw in voor de productie van o.a. beschermende verpakkingen voor medicijnen en witgoed, visboxen om uw vis langer vers te houden, maar ook voor toepassingen in de weg- en waterbouw.

airpop® engineered air levert zo een waardevolle bijdrage aan onze circulaire economie.

Terug naar overzicht