De Europese Commissie heeft de EU-strategie(* voor kunststoffen opgesteld (januari 2018). De hoofddoelstelling is om alle kunststoffen binnen de EU tegen 2030 herbruikbaar of recyclebaar te laten zijn.

EU-kunststoffenstrategie

De brancheorganisatie van airpop® engineered air (EPS) verwerkende bedrijven – Stybenex Verpakkingen – ondersteunt deze EU-kunststoffenstrategie en heeft vooruitlopend op deze EU strategie al verschillende initiatieven opgestart. Zo wordt al een aantal jaren airpop® (EPS) apart ingezameld op milieustraten en hergebruikt in bouwproducten. Daarnaast bestaat airpop® voor 98% uit lucht en kan uitstekend hoogwaardig worden gereyceld.  Al deze ontwikkelingen dragen bij aan het volledig circulair worden en te streven naar ecologisch succes.

Verantwoordelijkheid voor volledige levencyclus

De airpop® industrie neemt haar verantwoordelijkheid voor de volledige levenscyclus van airpop® producten en werkt al jaren proactief aan oplossingen om de circulariteit van onze producten te beheersen en te waarborgen. Voor bijvoorbeeld het inzamelen van EPS tuinbouw trays bestaat al 25 jaar een inzamel- en recycle systeem.  In de komende jaren worden er meer initiatieven opgestart voor het recycelen van airpop®. In Terneuzen wordt een fabriek gebouwd voor de recycling van airpop® afkomstig uit de bouw.

airpop® | efficiënt gebruik van hulpbronnen

airpop® is een hoogwaardig kunststof voor hoogwaardige toepassingen en het voldoet dagelijks aan de behoeften van vele Europeanen. Het heeft een positief effect op het gebruik en verbruik van andere grondstoffen. Het draagt bij aan een efficiënt gebruik van hulpbronnen. Bijvoorbeeld door het verminderen van het energieverbruik als gevolg van effectieve isolatie of het verminderen van productverspilling vanwege uitstekende beschermende verpakkingskwaliteit.

Daarbij staat de visie van de airpop® verwerkende industrie centraal: 100% circulair worden met 98% lucht.

(* EU-strategie

De EU-strategie voor kunststoffen is een niet-wetgevingsdocument van de Europese Commissie. Met als belangrijkste doelstelling; tegen 2030 zijn alle kunststoffen in de EU herbruikbaar of kunnen deze op een kosteneffectieve manier gerecycled worden.

Terug naar overzicht