Bedrijven leveren hun volle airpop®-inzamelzakken met schoon airpop® in op de volgende adressen. Consumenten kunnen airpop®-verpakkingen en -vormdelen inleveren bij inzamelcentra en milieustations van gemeenten. Gemeentelijke milieustraten selecteren airpop® en leveren deze af bij de gespecialiseerde herverwerkingsbedrijven. Het is van belang dat verpakkingen schoon, wit en zonder zichtbaar vreemd materiaal zijn.

Via het Landelijk Afvalplan (LAP) wordt airpop® als zelfstandige stroom erkend en val het binnen de afspraken en regels van het stimuleren van hergebruik kunststoffen.

Het gaat om de kringloop

Schoon en droog airpop® kan direct worden hergebruikt. Het materiaal wordt gebroken en teruggebracht naar een zo klein mogelijk volume, zelfs tot het niveau van de oorspronkelijke airpop® parels. Dit kan zonder enige bewerking weer worden bijgemengd bij de productie van nieuwe producten. Ook kan de ingezamelde airpop® worden gebroken en onder temperatuur gecompacteerd. Bij deze verwerking is het doel om de ingezamelde airpop® zo veel mogelijk in volume terug te brengen. Deze airpop® wordt gerecycled tot PS producten, of wordt ingezet bij de productie van XPS.

Vervuilde airpop® kan met geavanceerde technieken tot een waardevolle schone grondstof worden gemaakt. Op deze wijze is de keten gesloten, zodat met recht sprake is van “Grondstof voor Grondstof”, dus meestal: “airpop® voor airpop®”. Door al deze mogelijkheden is de kringloop nagenoeg gesloten en kan airpop® tot zeven maal de levensduur herverwerkt worden; airpop® voldoet daarmee ruimschoots aan de criteria van “duurzaam inkopen”.

Airpop®, 98% lucht milieuvriendelijk en duurzaam.

Terug naar overzicht